De voorraadkosten rijzen de pan uit, en dat terwijl de nodige omzet uitblijft. Hoe zorg je ervoor dat deze bottleneck zo snel mogelijk wordt opgelost? De uitkomst: maak gebruik van de juiste voorraadbeheer methode. Voorraadbeheer methodes zorgen dat jij nog beter grip krijgt op de goederenstroom van jouw voorraad. Zo kan jij beter bepalen welke productgroepen als eerst verkocht moeten worden en hoe je voorraadbeheer nog efficiënter kan regelen. Maar welke methodes zijn er en hoe kies je de beste voor jouw webshop? Lees het hieronder.

Voorraadbeheer methodes, wat zijn dat?

Voorraad kun je beheren op verschillende manieren. Met behulp van voorraadbeheer methodes bepaal je hoe de goederenstroom van jouw voorraad loopt. Welke methode je ook kiest, het is belangrijk dat je kijkt naar het soort product. Zo kan je te maken krijgen met producten met een houdbaarheidsdatum of producten die snel verouderen. Het uiteindelijke doel is om zo min mogelijk producten op voorraad te houden. Want hoe meer je op voorraad hebt, hoe meer kosten dit met zich meebrengt. Denk aan kosten zoals opslag en inkoop. Voorraadbeheer methodes zorgen ervoor dat deze kosten zo laag mogelijk gehouden worden. Door bepaalde producten te prioriteren in je voorraad aan de hand van data, voorkom je dat je hogere kosten maakt.

Voorraadbeheer methodes voor lage kosten

Binnen voorraadbeheer is het dus de kunst om kosten zo laag mogelijk te houden. We zien je al denken: “Hoe kan je voorraadkosten zo laag mogelijk houden dan?” Om deze vraag te beantwoorden is het belangrijk om te weten waaruit voorraadkosten bestaan.

De drie R’s

Voorraadkosten bestaan uit de drie R’s: rente-, ruimte en risicokosten. Het inkopen van voorraad wordt ook wel gezien als een investering. Hiervoor kan je een lening afsluiten, maar zolang je voorraad niet verkoopt, lijd je renteverlies en betaal je hoge rentekosten. Een andere kostenpost is ‘ruimte’, dit zijn alle kosten om voorraad op te kunnen slaan. Denk hier aan de huur van het magazijn, de bijbehorende energiekosten, afschrijvingen van magazijnstellingen, maar ook het vervoer van producten naar het magazijn. Hoe langer je voorraad hebt opgeslagen, hoe meer risico dit met zich meebrengt. De waarde van een product kan in de loop van de tijd verminderen, kan de kwaliteit afnemen, kan er derving plaatsvinden of de marktvraag kan veranderen. Deze bedragen worden gezien als risicokosten.

Door de 3 R’s laag te houden werk je aan een gezonde voorraadwaarde. De voorraadwaarde geeft aan in hoeverre je een efficiënt voorraadbeheer hebt. Door voorraadbeheer methodes te gebruiken creëer je handvatten om slimme keuzes te maken. Het helpt je bij het stellen van prioriteiten wanneer je bepaalde productgroepen inkoopt. Wanneer je onnodig veel geld hebt zitten in voorraad gaat dit ten

“Betere productbeschikbaarheid met minder voorraad”

Niels Veltman: “We zien nu al de effecten van Optiply, dat geeft vertrouwen en motivatie om deze stijgende lijn door te zetten. Daarnaast sluit het aan bij onze strategische keuzes, het belangrijkste vinden we nog steeds de servicelevels. Het is mooi dat we nu een objectieve tool hebben om dit te meten en het te optimaliseren.”

De juiste inkoopstrategie met voorraadbeheer methodes

De gevolgen wanneer je geen gebruik maakt van voorraadbeheer methodes zijn ten eerste de hoge kosten. Een ander gevolg is het aanhouden van een verkeerde inkoopstrategie. Producten die langer op voorraad liggen, lopen het risico dat ze helemaal niet verkocht worden. Met behulp van analyses en methodes wordt het makkelijker om de marktvraag beter te voorspellen en de voorraad hierop af te stemmen. Je voorkomt miscommunicatie tussen jouw bedrijf en je leverancier, omdat je weet wat je aan voorraad wilt inkopen. Wanneer je niet of weinig efficiënt gebruik maakt van voorraadbeheer methodes is de kans op dode en overvoorraad groter. Je loop meer het risico dat je de verkeerde producten in slaat die nauwelijks verkopen.

Welke voorraadbeheer methodes zijn er

Nu je weet dat voorraadbeheer methodes de ingaande en uitgaande goederenstroom bepalen. Wil je vast weten welke voorraadbeheer methodes er zijn en welke methode je het beste kan gebruiken. Hieronder lichten we vier methodes toe die de goederenstroom kunnen bepalen:

ABC-categorisering

Heb je te maken met weinig ruimte in je magazijn? Deel het opnieuw in met de ABC-analyse. Het zorgt voor een betere grip op de omloopsnelheid door hardlopers en zachtlopers in te delen in categorieën. Producten die hardlopen worden in categorie A ingedeeld, de artikelen die middelmatig lopen worden geplaatst in categorie B en in categorie C worden de zachtlopers geplaatst. Zodra je zicht hebt in hoe jouw producten verkopen, kan je verkoopstrategie hier ook op aangepast worden. Op deze manier heeft Travelbags met Optiply haar servicelevels weten te verhogen. Je kunt zelf aan de slag gaan met de ABC-categorisering van je producten. Het nadeel is dat dit vaak een statische analyse is, juist terwijl dit continu verandert. Je kunt hiervoor ook gebruik maken van dynamische voorraadoptimalisatie software die dit
real-time voor je update. 

First in, First out (FIFO)

Met de FIFO methode verkoop je producten in de volgorde wanneer ze zijn ingekocht. Dus de producten die als eerst zijn ingekocht, worden ook als eerste verkocht. Deze methode is geschikt voor producten met een houdbaarheidsdatum. Denk aan voedingsmiddelen, maar ook chemische producten die een vervaldatum hebben. De FIFO methode kan zich ook lenen voor producten die snel achterhaald zijn. Zo kunnen (reserve)onderdelen voor smartphones of in de auto industrie snel verouderen.

Last in, First out (LIFO)

Bij LIFO gaan juist de laatste ingekochte producten er als eerst uit. Deze methode is vooral geschikt voor producten die een hoge omloopsnelheid hebben. Verwacht je dat bepaalde productgroepen in de loop van de tijd in waarde gaat stijgen? Dan is het ook aan te raden om gebruik te maken van de LIFO methode. De prijzen van producten zullen hierdoor stijgen, waardoor er meer winst voor je shop te behalen is.    

Just in time (JIT)

Met de JIT methode maak je afspraken met de leverancier, wanneer een product uit voorraad dreigt te raken. Het voordeel is dat je duurzaam bezig bent. Je koopt alleen in wanneer je iets nodig hebt. Hiermee voorkom je dat je onnodig materiaal gaat verspillen. Daarnaast zorg je er ook voor dat je kosten laag blijven. Een nadeel van de JIT methode is dat je niet direct aan de vraag van klanten kunt voldoen. Je kunt niet altijd op tijd leveren, omdat een product nog besteld of geproduceerd moet worden.

Het belang van een goede voorraadbeheer methode?

Voorraadbeheer methodes zorgen voor een goede grip op voorraad. Je creëert overzicht wat je aan goederen hebt op een bepaald moment en waar het staat opgeslagen in het magazijn. Hiermee ga je efficiënter om met je goederenstroom. Je voorkomt incourante voorraad en je werkt aan een betere relatie met leveranciers door goed te communiceren. Optiply zorgt ervoor dat je aan de hand van voorraadbeheer methodes goed kan zien wat de stroom van producten is. Met voorraadbeheer methodes boek je meer omzet, maximale winst, meer klanttevredenheid en ook niet onbelangrijk loyale klanten.

Optiply-dashboard-laptop-2

Wil je ook inkopen op de autopilot?

Wil jij gebruik maken van voorraadbeheer methodes en wil je deze automatiseren? Plan jouw persoonlijke demo. Binnen 30 minuten laten we zien hoe Optiply jouw voorraad optimaliseert met behulp van slimme voorraadbeheer.