‘Zonder strijd geen overwinning.’ Op de werkvloer neem je dat het liefst niet al te letterlijk, maar een conflict hoeft niet altijd negatief te zijn. Een gebied waar je op de werkvloer misschien een gebrek aan samenwerking ziet, is tussen inkoop en marketing. Beide teams opereren aan de uiteinden van je bedrijf, waarbij marketing gericht is op de klanten (downstream) en inkoop op de leveranciers (upstream). In veel gevallen hebben deze teams een verschillende kijk op het behalen van bedrijfsdoelen. Wat zijn de problemen tussen inkoop en marketing? Waarom zouden deze teams moeten samenwerken? We leggen het uit in onze blog en laten je vijf manieren zien om de samenwerking tussen je inkoop- en marketingteams te verbeteren.

Wat maakt de samenwerking tussen de inkoop- en marketingteams tot een uitdaging?

Elke afdeling draagt bij aan het bedrijfsproces en is daarmee ‘onmisbaar’. Wanneer we inzoomen op de e-commerce, zijn inkoop en marketing essentieel voor het succes van je onderneming. Zowel inkoop als marketing spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van het merk, het stimuleren van de vraag en dat de voorraad die vraag adequaat kan opvangen. Een goede samenwerking tussen deze twee teams gaat echter niet altijd vanzelf. Vooral in kleine en groeiende bedrijven is er vaak geen duidelijk proces hoe de teams met elkaar moeten samenwerken. En, in veel gevallen wordt er zelfs niet begrepen hoe belangrijk samenwerking is.

In de eerste plaats werken beide teams vaak met verschillende ‘time-lines’. Inkoop plant mogelijk voor een langere periode vooruit, terwijl marketing dit combineert met kortere termijn doelen zoals last-minute promoties. Ten tweede kan er een informatiekloof zijn tussen teams of een gebrek aan begeleiding bij het delen van informatie. Ten slotte werken beiden vaak in verschillende systemen en met hun eigen meetwaarden. Het leidt er toe, dat inkoop en marketing niet realiseren dat ze elkaar nodig hebben om hun bedrijfsdoelen te bereiken.

Waarom is het belangrijk dat inkoop en marketing samenwerken?

Binnen je bedrijf draagt elke afdeling bij naar expertise om de bedrijfsdoelstellingen te behalen. Het probleem bij veel groeiende bedrijven is dat de afstand tussen teams gaandeweg groter wordt. Dit silo denken maakt het moeilijker om kennis met andere afdelingen uit te wisselen. Vooral bij inkoop en marketing is dit een gemiste kans, omdat hun samenwerking de schakel is tussen de vraag- en aanbodzijde van de bedrijfsvoering. Samenwerking betekent dat marketinginspanningen kunnen worden gericht op producten die op voorraad zijn of ruimschoots beschikbaar zijn en dat je als bedrijf de producten kunt leveren die je aanbiedt. Het kan ook een antwoord geven op het verbeteren van basisgegevens, bijvoorbeeld de vraag of dat een piek in de verkoop het gevolg is van een marketingpush of van organisch toegenomen vraag.

Als bijvoorbeeld een datagedreven inkooptool je inzicht geeft in de prestaties van je producten en je aankoopbeslissingen, heb je de basis om een constructief gesprek aan te gaan. Data zullen je vertellen welke producten hard lopen en welke langzaam. Dat zal helpen om je marketingacties daarnaar te structureren. Ten tweede maakt de datagedreven aanpak overtollige voorraad zichtbaar voor je marketingteam, waardoor zij het voortouw kunnen nemen bij het aanbieden van specifieke producten op verschillende kanalen of het aanpassen van de prijzen. Ten derde, in het geval van onvoldoende voorraad, het potentiële gevaar van voorraadtekorten of nee-verkopen, kunnen ze de vraag beïnvloeden om de klantervaring te beschermen.
Visual Marketing Purchasing

5 manieren om de samenwerking tussen inkoop en marketing te verbeteren

Het verbeteren van de samenwerking tussen inkoop en marketing zal enige inspanning vergen. Met de volgende vijf tips kun je deze samenwerking op een duurzame manier verbeteren.

1. Standaardiseer processen en tools voor het delen van data

Maak het je medewerkers gemakkelijker om informatie uit te wisselen en onderling te communiceren. Probeer bedrijfsbreed gestandaardiseerde processen voor informatieoverdracht te creëren en te documenteren. Teams zullen nog steeds op verschillende manieren en met andere systemen werken, maar het delen van gegevens tussen teams zal regelmatiger en geformaliseerd worden. Creëer daarnaast data opslagplaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn.

2. Gebruik data om de cross-over tussen afdelingen weer te geven

Gebruik de kracht van een datagedreven inkooptool in je voordeel. Met data die je inzicht geven in de prestaties van de voorraad, worden je forecasts beter. Deze informatie kan jouw marketeers helpen bij het plannen van promoties en campagnes. Bepaal samen welke producten je wilt pushen, in welk seizoen en met welke prijsstrategie.

3. Presenteer data op een duidelijke en zinvolle manier

Maak data zichtbaar, bijvoorbeeld in een dashboard. Vanaf de eerste tip heb je idealiter een systeem waarmee je gedeelde toegang hebt vanaf meerdere afdelingen/locaties. Data moeten ook worden gepresenteerd op een manier die het gemakkelijker maakt om een gesprek te beginnen en om acties tussen teams duidelijk te identificeren en te checken.

4. Plan regelmatig vergaderingen

Als je inkoop- en marketingmanager regelmatig vergaderingen plannen om van gedachten te wisselen en plannen te maken voor de komende seizoenen, wordt dit een natuurlijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

5. Automatiseer, zodat inkopers zich kunnen focussen op hun strategische taken

Automatisering kan het plaatsen van herhaal inkopen overnemen. Zo, kunnen je inkopers zich concentreren op hun strategische taken, zoals het stimuleren van samenwerking tussen teams via de eerste vier tips. Gebruik automatisering om de gesprekken te vergemakkelijken. En voeg waarde toe door menselijke input van andere teams te gebruiken om de uitzonderingen eruit te filteren.

Wat zijn de resultaten van een betere samenwerking tussen inkoop en marketing?

Met een gestructureerde samenwerking tussen inkoop en marketing koppel je supply chain data aan klantvraag data. Met een datagedreven inkooptool kunnen je teams een gedetailleerder gesprek voeren en duidelijke doelen stellen. Inkoop kan aan marketing vragen wat de resultaten van een campagne waren en marketing kan vragen waarom bepaalde producten onvoldoende op voorraad zijn of tegen een lage marge worden ingekocht.

Het gebruik van een datagedreven AI-tool zoals Optiply ontwikkelt zal de input van inkoop in de vergarderingen meer gewicht geven. Samenwerken maakt het makkelijker om te plannen en het plan tijdig bij te sturen als dat nodig is. Je zult minder strijd hebben tussen afdelingen, je bedrijf kan afscheid nemen van het denken in silo’s en streven naar duurzame groei om blijvend aan de klantvraag te voldoen.

Optiply-dashboard-laptop-2

Innoveer met Optiply

Wil je weten hoe je webshop voorraadoptimalisatie innovatie kan toepassen? Plan een demo met ons in. Binnen 30 minuten weet je hoe AI en forecasting modellen op een innovatieve manier gebruikt worden om je omzet te laten groeien en inkoop minder tijdrovend te maken.