Sinds eind november 2023 zijn al meer dan 35 containerschepen op de Rode Zee aangevallen door de Houthi-militie uit Jemen. Hierdoor ligt een van de belangrijkste wereldwijde handelsroutes letterlijk onder vuur. De militie valt voornamelijk schepen aan die via de Rode Zee en het Suez kanaal onderweg zijn van Azië naar Europa. De Houthi’s zeggen dat de aanvallen een reactie zijn op de oorlog waarin Israël en Hamas verwikkeld zijn en dat alleen schepen met een connectie met Israël een doelwit zijn.

De impact van de aanvallen op de mondiale economie is aanzienlijk en leidt tot langere levertijden en hogere verzendkosten. Zo’n 12% tot 15% van de wereldhandel vaart via de Rode Zee en het Suez kanaal van Azië naar Europa. De containerschepen vervoeren essentiële en strategische bronnen zoals olie en gas, maar vooral alledaagse producten die onze economie draaiende houden.

Door de gevaarlijke situatie vermijden veel rederijen hun vaste route via de Rode Zee en het Suezkanaal en kiezen ze voor de langere route rond de zuidpunt van Afrika. Die route is 8 tot 10 dagen langer en zorgt voor vertragingen, hogere verzendkosten en duurdere vrachtverzekeringen. Die extra kosten en vertragingen bedreigen de marges van, onder meer, veel (online) retailers.

In deze blog leggen wij uit wat de impact is van de langere levertijden en hogere verzendkosten en wat je als ondernemer kunt doen om de gevaren te beperken.

Afbeelding 1 voor Blog 7 signalen voor vraagplanning en vraagprognose

Wat betekenen de langere levertijden en hogere verzendkosten voor jouw e-commerce onderneming?

Wat zijn de gevaren van hogere verzendkosten en vertragingen voor jouw bedrijf en welke uitdagingen kunnen er ontstaan wanneer deze situatie langer aanhoudt?

1. Uitdagingen op het gebied van voorraadbeheer

Langere levertijden kunnen je voorraadbeheer een stuk lastiger maken. Om te kunnen anticiperen op de klantvraag moet je verder vooruit kijken. Het kan gebeuren dat je te veel of juist te weinig inkoopt, wat resulteert in hogere kosten en geld dat opgeslagen zit in voorraad; of mogelijke nee-verkopen door het ontbreken van producten waar vraag naar is.

2. Impact op cashflow

Hogere verzendkosten kunnen de cashflow van je bedrijf onder druk zetten. Als de verzendkosten hoger zijn, kan dit van invloed zijn op je vermogen om in andere onderdelen van je bedrijf te investeren of vaste lasten te beheren.

3. Marges onder druk

Extra verzendkosten kunnen je marges bedreigen. Als de kosten aanzienlijk stijgen als gevolg van de keuze voor langere routes of alternatieve verzendmethoden, moet jouw onderneming deze kosten mogelijk op zich nemen of doorberekenen aan klanten.

4. Verminderde concurrentiepositie

Langere levertijden kunnen je bedrijf minder concurrerend maken. Klanten kunnen ervoor kiezen om bij een concurrent te bestellen vanwege een snellere levering.

5. Verminderde klanttevredenheid

Langere levertijden kunnen leiden tot negatieve beoordelingen, verminderde klantloyaliteit en de reputatie van je onderneming schaden.

Benieuwd waar je op moet letten om je cashflow in beweging te houden? Vind in de whitepaper zes slimme manieren om grip te krijgen op je supply chain en te voorkomen dat geld vast komt te zitten in overtollige voorraad.

Hoe beperk je de impact van langere levertijden en hogere verzendkosten op je onderneming?

Met inkoop- en voorraadbeheersoftware kun je de impact van langere levertijden en hogere verzendkosten beperken.

1. Krijg inzicht in de klantvraag

Voorraadbeheersoftware gebruikt historische data om de klantvraag nauwkeuriger te voorspellen. Met accurate forecasts krijg je inzicht in toekomstige vraagtrends (seizoensgebonden en markt gerelateerd) om je inkoopbeslissingen accurater te maken. Door in te kopen op basis van data ben je zekerder over het volume, de kosten en de levertijd.

2. Optimaliseer je voorraad

Voorraadbeheersoftware stelt je in staat om je voorraad in evenwicht te brengen. Dat is essentieel wanneer de kosten van je inkooporders stijgen. Door je producten te categoriseren aan de hand van de ABC-analyse krijg je inzicht in je hard- en zachtlopers. Het stelt je in staat om je te focussen op je belangrijkste producten en ervoor te zorgen dat deze items altijd op voorraad zijn.

3. Verminder transportkosten

Inkoopsoftware kan helpen om de vulpercentages en containercapaciteit te analyseren. Hierdoor kun je het gebruik van containers maximaliseren en verspilde ruimte minimaliseren. Optimaliseer het containergebruik en minimaliseer kosten door het aantal zendingen te verminderen. Houd je cashflow in balans door bestellingen in minder zendingen te verschepen.

4. Koop lokaal in

Vraag jezelf af of je jouw producten in Azië moet inkopen. Zijn er alternatieve producenten of leveranciers dichter bij huis? Door lokaal in te kopen, kun je jouw supply chain duurzamer maken en de levertijd van je inkooporders verkorten. Focus minder op marge en meer op het verkorten van de levertijden zodat je productbeschikbaarheid op orde blijft.

5. Verbeter je leveranciersmanagement

Inkoopsoftware kan de communicatie en samenwerking met je leveranciers verbeteren. Je kunt prestatiedata van je leveranciers bijhouden, zoals doorlooptijden, tijdige leveringen en productkwaliteit. Het tracken van deze data kan de onderhandelingen over betere verzendvoorwaarden, kortingen of alternatieve verzendmethoden vergemakkelijken. Hierdoor kun je de impact van hogere verzendkosten of verlate leveringen verminderen.

6. Kies voor dynamische prijsstrategieën

Je kunt geavanceerde software voor voorraadbeheer integreren met prijsoptimalisatietools om dynamische prijsstrategieën te implementeren op basis van factoren zoals verzendkosten, vraagschommelingen en prijzen van concurrenten. Hierdoor kun je je prijzen dynamisch aanpassen om de hogere verzendkosten te compenseren en tegelijkertijd je concurrentiepositie te behouden.

Benieuwd waar je op moet letten om je cashflow in beweging te houden? Vind in de whitepaper zes slimme manieren om grip te krijgen op je supply chain en te voorkomen dat geld vast komt te zitten in overtollige voorraad.

Zet data in om met langere levertijden en hogere verzendkosten om te gaan

Hoe de situatie op de Rode Zee zich gaat ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. Zelfs al komt er een einde aan de aanvallen van de Houthie-militie, dan verwachten grote transportbedrijven zoals het Deense Maersk dat de gevolgen zich tot in de tweede helft van 2024 laten voelen. Dat betekent dat langere levertijden en hogere verzendkosten voor zendingen uit Azië hun uitwerking zullen hebben op jouw inkoop- en voorraadbeheer.

Door slimme software voor inkoop en voorraadbeheer te gebruiken kun je als e-commerce onderneming de uitdagingen van hogere transportkosten en vertraagde leveringen aanpakken.

  • Gebruik data om inzicht in de vraag te krijgen.
  • Analyseer en optimaliseer je voorraadniveaus.

Hierdoor voorkom je enerzijds dat geld vast komt te zitten in je voorraad en anderzijds dat je nee verkoopt aan je klanten.

Zorg ervoor dat je met behulp van de software strategisch omgaat met je leveranciers.

  • Als orders vertraagd zijn kun je uitstel van betaling aanvragen tot nadat de zending is aangekomen om je cashflow op peil te houden.
  • Zorg ervoor dat als je orders laat verschepen in een container, dat deze volledig gevuld is – zodat je het gebruik maximaliseert.
  • Heb een alternatief voor leveranciers die moeizamer leveren, bijvoorbeeld door binnen Europa te bestellen.

Handhaaf je concurrentiepositie, houd je productbeschikbaarheid op peil en laat je klanttevredenheid niet in gevaar komen.